אי ספיקת לב 06.01.2019

מנגנונים פתופיזיולוגיים באי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור לעומת מופחת

המנגנונים הפתופיזיולוגיים המבדילים בין אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור לאי ספיקת לב עם מקטע פליטה מופחת

ישנו צורך במידע בנוגע להבדלים הפתופיזיולוגיים בין אי ספיקת לב עם מקטע פליטה מופחת (heart failure with reduced ejection fraction, יHFrEF) לעומת אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור (heart failure with preserved ejection fraction, HFpEF).

מטרת החוקרים במחקר זה הינה לקבוע את המסלולים הביולוגיים הקשורים באופן ספציפי ל-HFrEF ו-HFpEF.

החוקרים ביצעו ניתוח סטטיסטי רשתי בכדי לזהות קורלציות מיוחדות בין ביו-מרקרים ל-HFrEF ו-HFpEF תוך שימוש ב-92 ביו-מרקרים מדומיינים פתופיזיולוגיים שונים בעוקבה של 1,544 מטופלים עם אי ספיקת לב.

נתונים תוקפו באופן בלתי תלוי ב-804 מטופלים עם אי ספיקת לב. הרשתות הועשרו בידע קיים בנוגע לאינטראקציות חלבון-חלבון ותורגמו למסלולים ביולוגיים הקשורים ל-HFrEF, אי ספיקת לב עם מקטע פליטה באמצע הטווח ו-HFpEF.

בעוקבת האינדקס (גיל ממוצע 74 שנים; 34% נשים), 718 (47%) מהמטופלים סבלו מ-HFrEF (מקטע פליטה של חדר שמאל [LVEF]י< 40%) ו-431 (27%) מהמטופלים סבלו מ-HFpEFי(LVEF ≥ 50%).י8 (12%) קורלציות נמצאו כייחודיות עבור HFrEF ו-6 (9%) נמצאו כייחודיות עבור HFpEF.

חלבונים מרכזיים ב-HFrEF היו N-terminal B-type natriuretic peptide, יgrowth differentiation factor-15, interleukin-1 receptor type 1, ו- activating transcription factor 2. בעוד שהחלבונים המרכזיים ב-HFpEF היו integrin subunit beta-2 ו-catenin beta-1.

מסלולים ביולוגיים ב-HFrEF נמצאו כקשורים לפעילות פקטור קשירת דנ"א, מטבוליזם, חלבונים, תאים ורגולציה של סינתזת חומצה ניטרית. מסלולים ביולוגיים ייחודיים במטופלים עם HFpEF היו תגובה ציטוקינית, ארגון מטריקס חוץ-תאי ודלקת. מסלולים ביולוגיים של מטופלים עם אי ספיקת לב עם מקטע פליטה באמצע הטווח היו בין HFrEF ל-HFpEF.

לסיכום, ניתוח סטטיסטי רשתי הראה כי פרופיל ביו-מרקרים ספציפי עבור HFrEF קשור לשגשוג תאים ומטבוליזם בעוד שפרופיל ביו-מרקרים ספציפי עבור HFpEF קשור לדלקת וארגון מטריקס חוץ תאי.

מקור: 

Tromp, J. et al. (2018) Journal of the American College. 72(10)

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור,  אי ספיקת לב עם מקטע פליטה מופחת,  ביו-מרקרים,  פתופיזיולוגיה
תגובות