עלויות 19.05.2019

העלות הכלכלית של Sacubitril / Valsartan

אשפוז מופחת ועלויות בריאות נמוכות בשימוש ב-Sacubitril / Valsartan לעומת מעכב האנזים המהפך אנגיוטנסין או חסם קולטן אנגיוטנסין בניתוח רטרוספקטיבי של חולים עם אי ספיקת לב

עלות טיפול (צילום: אילוסטרציה)
עלות טיפול (צילום: אילוסטרציה)

הנתונים בספרות הנוגעים לחולים עם אי ספיקת לב (HF) עם מקטע פליטה מופחת המטופלים ב-sacubitril / valsartanי(SAC / VAL) מוגבלים במידה רבה לתוצאות הניסויים הקליניים. קבוצת מחקר אמריקאית בהובלת חברת Novartis פרסמו החודש מחקר בכתב העת הקליני המוביל Journal of the American heart association המשווה עלויות אשפוז ועלויות בריאות בקרב מטופלים אמיתיים עם HF עם מקטע פליטה מופחת שטופלו ב-SAC / VAL לעומת ACEI / ARB.

החוקרים עשו שימוש בנתוני תביעות ביטוחיות רטרוספקטיביות מחולים יציבים עם HF עם מקטע פליטה מופחת שטופלו ב-SAC/VAL או ACEI/ARB מאוקטובר 2015 ועד יוני 2016. עלויות אשפוז ועלויות בריאותיות הוערכו בקבוצות שעברו התאמה סטטיסטית למשתנים מערפלים ע"י prospenity matching. הזמן עד לאשפוז הראשון הוערך תוך שימוש באומדנים של קפלן-מאייר לא-מותאמים ובמודלים רב-משתנים. עלויות הבריאות הוערכו אף הם באמצעות מודל רב-משתני מותאם.

בקרב 279 מטופלים בקבוצת מעקב תואמת, הסיכון לאשפוז כללי לאחר אשפוז ראשון היה נמוך יותר עבור SAC / VAL בהשוואה ל- ACEI / ARB, תוך שימוש בהערכת קפלן-מאייר ובמודלים של קוקס ללא התאמה. עבור אשפוז נוסף בשל HF, יחס הסיכון (95% CI) היה 0.56 (0.33-0.94, P = 0.030). התוצאות המתואמות היו דומות ללא מותאמות. עלות הטיפול הרפואי החודשי הממוצעת (SD) הייתה נמוכה יותר עבור SAC / VAL לעומת ACEI / ARB עבור כל הקטגוריות, למעט עלות התרופה, כאשר ההבדל בעלויות האשפוז בבית החולים היה גדול במיוחד: עבור אשפוז על רקע אי ספיקת לב 248$ (1,588$) עבור SAC / VAL לעומת 1,122$ (7,290$) עבור ACEI / ARB.

הסיכון המתוקנן לעלייה בעלויות בתר-אשפוזיות מכל סיבה שהיא היה נמוך יותר עבור SAC / VAL לעומת ACEI / ARB (יחס עלות [95% CI]י0.74 [0.59-0.94], P = 0.013).

במחקר הקליני, חולים עם HF עם ירידה במקטע פליטה שטופלו ב-SAC/VAL היו בסיכון נמוך יותר לאשפוז בהשוואה למטופלים תואמים שטופלו ב-ACEI/ARB. למרות עלויות גבוהות יותר של התרופה, חולים עם SAC / VAL צברו עלויות רפואיות כוללות נמוכות יותר.

מקור:

Nancy M. Albert Jason P. Swindle PhD, MPH , Erin K. Buysman MS , and Chunlan Chang PhD Lower Hospitalization and Healthcare Costs With Sacubitril/Valsartan Versus Angiotensin‐Converting Enzyme Inhibitor or Angiotensin‐Receptor Blocker in a Retrospective Analysis of Patients With Heart Failure. Journal of the American Heart Association

נושאים קשורים:  אי ספיקת לב,  אנטרסטו,  sacubitril/valsartan,  ENTRESTO,  HFrEF,  ARNI,  enelapril,  ACEI,  ARB,  מחקרים