אשפוז 16.03.2020

השוואה בין התמותה בפועל לבין התמותה הצפויה בחולים עם אי ספיקת לב שטופלו ביחידה ייעודית לאי ספיקת לב

התמותה בקרב חולי HF שטופלו במרפאה ייעודית הייתה נמוכה משמעותית מזו שנחזתה

מחקר זה מדווח על ניתוח הישרדות בחולי אי ספיקת לב (HF) שטופלו ביחידה ייעודית משנת 2011 עד 2017. שיעורי תמותה חד-שנתיים ותלת-שנתיים הושוו עם אלו שנחזו על ידי קבוצת המטא-אנליזה העולמית בציון הסיכון (MAGGIC)יMeta-Analysis Global Group in Chronic Heart Failure.

1,280 נבדקים נכללו במחקר. ציון הסיכון MAGGIC הממוצע שלהם היה 19 [טווח בין רבעוני, 13-24]. שיעור הנבדקים שהיו תחת טיפוח בחוסמי בטא, ACEI, חוסמי קולטי אנגיוטנסין II, אנטגוניסטים לקולטן מינרל-קורטיקואידי, וסקוביטריל-וולסטרן היו 93%, 67%, 22%, 73% ו-16%, בהתאמה. ציון הסיכון MAGGIC הראה שיפור במדד תמותה לאחר שנה (סטטיסטיקה c = 0.71) ולאחר 3 שנים (סטטיסטיקת c = 0.76). בפועל, התמותה שנצפתה הייתה נמוכה משמעותית מהתמותה החזויה, גם לאחר שנה (6.2% לעומת 10.9%; יחס נצפה / חזוי = 0.57; P <.001) וגם לאחר שלוש שנים (16.7% לעומת 27.7%; יחס נצפה / חזוי = 0.60; P <.001). אי-התאמה זו נמצאה במספר תת-קבוצות, למעט בחולים שגילם 70 שנה (29.9% לעומת 34.7%; יחס נצפה / חזוי = 0.86; P = .126) ובחולים עם מקטע פליטה גדול מ-40% (19.6% לעומת 20.7%; יחס נצפה / חזוי = 0.95; P = .640).

התמותה בקרב חולי HF שטופלו במרפאה ייעודית הייתה נמוכה משמעותית מזו שנחזתה על פי ציון בניקוד סיכון MAGGIC.

מקור:

Maurer, Susanne J., Claudia Pujol Salvador, Sandra Schiele, Alfred Hager, Peter Ewert, and Oktay Tutarel. "Sacubitril/valsartan Barge-Caballero, Eduardo, Gonzalo Barge-Caballero, David Couto-Mallón, María J. Paniagua-Martín, Raquel Marzoa-Rivas, Carmen Naya-Leira, Cristina M. Riveiro-Rodríguez et al. "Comparison of predicted and observed mortality in patients with heart failure treated at a specialized unit." Revista Española de Cardiología (English Edition) (2020). heart failure in adults with complex congenital heart disease." International journal of cardiology 300 (2020): 137-140.

נושאים קשורים:  אי ספיקת לב,  אנטרסטו,  sacubitril/valsartan,  ENTRESTO,  ARNI,  תמותה,  מחקרים
תגובות