Sacubitril / valsartan 16.03.2020

sacubitril / valsartan לטיפול באי ספיקת לב אצל מבוגרים עם מחלת לב מולדת מורכבת

בקבוצה קטנה זו של חולי ACHD מורכבים עם אי ספיקת לב, הטיפול בסקוביטריל/ולסטרן לא שיפר את תפקוד החדר המערכתי או את המצב התפקודי

אי ספיקת לב מהווה גורם תחלואה ותמותה מרכזי בקרב מבוגרים עם מחלת לב מולדת (ACHD).יSacubitril / valsartan הוא טיפול מבוסס לאי ספיקת לב עם מקטע פליטה מופחת הנגרם כתוצאה ממחלת לב וכלי דם נרכשת. טרם הצטברו נתונים לגבי יעילות טיפול זה בקרב מבוגרים עם מחלת לב מולדת מורכבת (CHD). כעת במחקר רטרוספקטיבי חדש נבדקה השפעת טיפול בסקוביטריל / ולסרטן בחולי ACHD עם CHD בעלי מורכבות בינונית / קשה ואי ספיקת לב.

במחקר ראשוני זה נכללו 23 חולים (גיל ממוצע 41.2 ± 11.9 שנים, 17.4% נשים). 12 חולים הראו מום של חדר ימין עם זרימה סיסטמית (52.2%), ארבעה חולים הראו פיזיולוגיה של חדר יחיד (17.4%) ושבעה חולים התייצגו עם פיזיולוגיה של חדר שמאל סיסטמי ב-7 (30.4%).

במהלך מעקב חציוני של 221 יום [IQR 79-430], תפקוד החדר הסיסטמי (p = 0.88) ומצב פונקציונלי על פי NYHAי(p = 0.38) לא השתפרו כתוצאה מהטיפול. כמו כן רמות NT-proBNP לא השתנו באופן משמעותי במהלך הטיפול (2,561 ±  2,042 ng / l לעומת 1,938 ± 1524ng / l, p = 0.20), רמות הקריאטינין עלו (1.14 ± 0.52mg / dl לעומת 1.35 ± 0.74mg / dl , p = 0.002). לחץ דם סיסטולי (110 ± 15 מ"מ כספית לעומת 103 ± 14 מ"מ כספית, p = 0.02) ולחץ דם דיאסטולי (68 ± 10 מ"מ כספית לעומת 61 ± 12 מ"מ כספית, p = 0.01) הופחתו תחת הטיפול. חמישה מטופלים הפסיקו את הטיפול, ארבעה מהם כתוצאה מתופעות לוואי.

בקבוצה קטנה זו של חולי ACHD מורכבים עם אי ספיקת לב, הטיפול בסקוביטריל/ולסטרן לא שיפר את תפקוד החדר המערכתי או את המצב התפקודי. כמו כן בשל תוצאות הקריאטינין החוקרים מציינים כי תפקוד הכליות זקוק למעקב צמוד.

מקור:

Maurer, Susanne J., Claudia Pujol Salvador, Sandra Schiele, Alfred Hager, Peter Ewert, and Oktay Tutarel. "Sacubitril/valsartan for heart failure in adults with complex congenital heart disease." International journal of cardiology 300 (2020): 137-140.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנטרסטו,  sacubitril/valsartan,  מחלות לב מולדות במבוגרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות