אי ספיקת לב 07.05.2020

השפעת Sacubitril/ Valsartan על רמות הקטכולמין בחולי אי ספיקת לב

במחקר נמצאה עלייה משמעותית ברמות האפינפרין במהלך מעקב של שישה חודשים בחולי אי ספיקת לב יציבים המטופלים בתרופה Sacubitril / Valsartan

קרדיולוגים יוונים פרסמו החודש תוצאות מחקר בכתב העת Acta Cardiologica בו בוצעה הערכה של השפעת Sacubitril / Valsartan (אנטרסטו) על רמות הקטכולמינים בדם. עבודת המחקר הסתמכה על מחקר קוהורט תצפיתי שנערך על חולים עם אי ספיקת לב.

108 חולי אי ספיקת לב שהגיעו למרפאות חוץ לצורך טיפול ומעקב באי ספיקת לב נכללו במחקר (רצופים). החולים שנכללו היו זכאים לקבל את הטיפול התרופתי על פי קריטריוני ההכללה וההדרה של המחקר הקליני PARADIGM-HF. בנוסף נכללו 58 חולי אי ספיקת לב יציבים תחת טיפול רפואי מיטבי אחר כקבוצת ביקורת.

נוראפינפרין ואפינפרין נמדדו במבחנים אימונו-רדיו-מטריים בתחילת המחקר ובמעקב של שלושה ושישה חודשים.

בהשוואה לרמות הבסיס לא היה שינוי לאחר שלושה חודשים בריכוז אפינפרין (p = 0.177) או בנוראדרנלין (p = 0.815).

לאחר שישה חודשים נוראדרנלין נשאר ללא שינוי (p = 0.359). עם זאת, לאחר שישה חודשים נצפתה עלייה משמעותית ברמות האפינפרין לעומת קו הבסיס [66 pg/mL (37-93) vs 38 pg/mL (18-74), p < 0.001]. לעומת זאת, בקבוצת הביקורת לא נצפה שינוי ברמות האפינפרין בהשוואה לרמה שנמדדה בבסיס (p=0.8).

מחקר זה הוא הראשון שדיווח על השפעת התרופה החדשה Sacubitril /יValsartan על רמות הקטכולמין במחזור הדם של חולי אי ספיקת לב. הנתונים שלנו מראים עלייה משמעותית ברמות האפינפרין במהלך מעקב של 6 חודשים בחולי אי ספיקת לב יציבים.

מקור:

Chalikias, George, Petros Kikas, Adina Thomaidis, Panagiotis Rigopoulos, Anastasia Pistola, Asimina Lantzouraki, Athanasios Zisimopoulos, and Dimitrios Tziakas. "Effect of Sacubitril/Valsartan on circulating catecholamine levels during a 6-month follow-up in heart failure patients. Timeo Danaos et dona ferentes?." Acta Cardiologica (2020): 1-6.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  sacubitril/valsartan,  מערכת אדרנרגית,  מעכבי קולטן אנגיוטנסין,  catecholamines,  אפינפרין,  נוראדרנלין
תגובות