אי ספיקת לב 02.09.2020

השפעות סקוביטריל/וולסרטן בטיפול באי ספיקת לב

השפעות של מעכב קולטני אנגיוטנסין נפריליסין על נוקשות עורקי ריאה באי ספיקת לב עם מקטע פליטה נמוך

צילום עורקי הריאה בעזרת טומוגרפיה ממוחשבת (CTPA). מקור: ויקיפדיה

סקוביטריל/וולסרטן היא תרופה חשובה המשמשת לטיפול באי ספיקת לב עם מקטע פליטה מופחת (HFrEF). קשיחות עורק הריאה (PAS) הוא מדד שפותח כדי להעריך את מצב כלי הדם הריאתיים. שינויים במבנים כלי הדם הריאתיים בחולי HFrEF יכולים להשפיע על PAS.

במחקר זה נחקרה השפעת סקוביטריל/וולסרטן על PAS ב-150 חולי HFrEF  שהמשיכו בטיפול לפחות שישה חודשים ללא הפרעה ונבדקו באופן רטרוספקטיבי במחקר זה.

החוקרים בחנו מדדים שונים לפני ולאחר הטיפול בסקוביטריל/וולסרטן [רמות NT-proBNP, ניקוד NYHA, שאלון של אי ספיקת לב (MLWHFQ), שיעורים פונקציונליים ופרמטרים אקוקרדיוגרפיים כגון מקוע פליטה של ​​חדר שמאל (LVEF), לחץ דם עורקי ריאתי ממוצע (mPAP), אינדקס ביצועי שריר הלב של החדר הימני (RV MPI), ו-PAS.

תוצאות המחקר הצביעו על כך שהמעבר מטיפול הסטנדרטי בחולי HFrEF בעזרת ACEi או ARB לטיפול בעזרת סקוביטריל/וולסרטן עשוי לגרום להפחתה בנוקשות עורקי הריאה.

מקור:

Yenerçağ, M., Arslan, U., Dereli, S., Çoksevim, M., Doğduş, M., & Kaya, A. (2020). Effects of angiotensin receptor neprilysin inhibition on pulmonary arterial stiffness in heart failure with reduced ejection fraction. The international journal of cardiovascular imaging, 10.1007/s10554-020-01973-8. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10554-020-01973-8

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  נוקשות עורק הריאה,  סקוביטריל/וולסרטן
תגובות