אי ספיקת לב 07.09.2020

התועלת של אולטרסאונד ריאות בניהול מטופלים עם אי ספיקת לב

מעקב אחרי מטופלים עם אי ספיקת לב כרונית בקהילה באמצעות אולטרסאונד ריאות עשוי להפחית שיעורי אשפוז בשל דה-קומפנסציה אקוטית וגודש ריאתי

גודש ריאתי הוא הסיבה העיקרית לאשפוז מטופלים עם אי ספיקת לב. אולטרסאונד ריאות הוא כלי שימושי לזיהוי גודש ריאתי תת-קליני. מחקר זה העריך את התועלת של אולטראסאונד ריאות (LUS) בנוסף לבדיקה גופנית (PE), כחלק מניהול מטופלים עם אי ספיקת לב בקהילה.

זהו מחקר אקראי רב-מרכזי ללא סמיות, אשר בדק מטופלים עם אי ספיקת לב כרונית תחת טיפול תרופתי אופטימלי שחולקו לשתי קבוצות: קבוצת PE+LUS (שעברה בדיקה גופנית ואולטרסאונד ריאות) וקבוצת PE only. טיפול משתן הותאם לפי ממצאי ה-LUS והבדיקה הגופנית, בהתאמה.

התוצא הראשי הוגדר כהפחתה בשיעורי אשפוז בשל דה-קומפנסציה אקוטית של אי ספיקת לב, במעקב של 90 יום. תוצאים משניים הוגדרו כהפחתה בחלבון NT-proBNP, מבחן איכות חיים ותמותה מסיבה לבבית תוך 90 יום.

סך הכל 244 מטופלים עם אי ספיקת לב כרונית תחת טיפול תרופתי אופטימלי גויסו למחקר וחולקו אקראית לקבוצת PE+LUS ולקבוצת PE only. התרחשו 37 אירועים שהוגדרו תחת התוצא הראשי.

שיעורי האשפוז בשל דה-קומפנסציה אקוטית של אי ספיקת לב תוך 90 יום היו פחותים באופן מובהק בקבוצת ה-PE+LUSי(9.4% לעומת 21.4% בקבוצת ה-PE only; סיכון יחסי=0.44; רווח בר-סמך 95% 0.23-0.84; p=0.01), עם הפחתה של 56% בסיכון לאשפוז (p=0.01) ו-NNT של 8.4 מטופלים (רווח בר-סמך 95% 4.8-34.3).

החוקרים הסיקו שניהול מונחה אולטרסאונד ריאות מפחית אשפוזים בשל דה-קומפנסציה אקוטית של אי ספיקת לב במהלך מעקב בקהילה אחרי מטופלים עם אי ספיקת לב כרונית.

מקור: 

Claudia Marini et. al (2020) Heart, http://dx.doi.org/10.1136/heartjnl-2019-316429

נושאים קשורים:  אי ספיקת לב כרונית,  דה-קומפנסציה אקוטית,  אולטרסאונד ריאות,  גודש ריאתי,  מחקרים
תגובות