ולסרטן 11.04.2021

טיפול עם ואלסרטן משפר remodeling של הלב

Atrial Natriuretic Peptide (ANP) והטיפול עם סקוביטריל/ ואלסרטן באי ספיקת לב עם מקטע פליטה מונמך

במחקר שפורסם בכתב העת JACC: Heart Failure החוקרים ביקשו לאמוד את השינוי ב-ANP וירידה ב-remodeling של הלב לאחר תחילת טיפול בסקוביטריל/ואלסרטן במטופלי אי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד (HFrEF).

אינהיבציה של נפריליזין גורמת לעליית במספר הפפטידים הואזואקטיביים המתווכים את האפקטים המועילים של סקוביטריל/ואלסרטן, כולל ANP.

המחקר הוא מחקר פרוספקטיבי שבו בוצעה טיטרציה של סקוביטריל/ ואלסרטן במטופלי אי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד. נלקחו דגימות דם לפי לוח זמנים קבוע. נמדדה רמת ה-ANP הבסיסית ולאחר מכן במשך 12 חודשי טיפול.

מתוך 144 משתתפים (גיל חציוני של 64.5, מקטע פליטה ממוצע של חדר שמאל: 30.8%). לאחר תחילת טיפול עם סקוביטריל/ואלסרטן נצפתה עלייה מוקדמת ב-ANP, במרבית המקרים מ-99 pg/ml בבסיס ל-156 pg/ml ביום ה-14 (p<0.001). כמו כן נצפתה עלייה נוספת בין היום ה-30 ליום ה-45  (p=0.07). העלייה המקסימלית הייתה הכפלה ברמת ה-ANP. באנליזה רוחבית עלייה מוקדמת ב-ANP הייתה באסוציאציה לעלייה במעגל גואנין מונופוספט אורינרי. עלייה גדולה ב-ANP הייתה באסוציאציה עם שיפור במקטע פליטה של חדר שמאל לאחר מכן, בנוסף לשיפור באינדקס נפח עלייה שמאל (p<0.001 לשניהם).

מסקנת החוקרים הייתה ש-ANP הכפיל את עצמו לאחר תחילת טיפול עם סקוביטריל/ואלסרטן במטופלי אי ספיקת לב עם מקטע פליטה ירוד. עלייה מוקדמת של ה-ANP קשורה בתוצאות טובות יותר של remodeling לבבי הפוך.

מקור: 

Murphy SP, Prescott MF, Camacho A, Iyer SR, Maisel AS, Felker GM, et al. Atrial Natriuretic Peptide and Treatment With Sacubitril/Valsartan in Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JACC Hear Fail. 2021;9(2):127–36.

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  מקטע פליטה,  ולסרטן
תגובות