השמנת יתר 11.04.2021

רמות נמוכות של Natriuretic Peptide במטופלים עם אי ספיקת לב

השמנת יתר במטופלים נמצאה באסוציאציה לרמות נמוכות של NP

מטרתו של מחקר זה הייתה לקבוע את התדירות של רמות נמוכות של NP באוכלוסייה קלינית. ריכוזים גבוהים של NP הם מנגנון פיצוי נפוץ ללחץ מוגבר על קיר הלב. רמות נמוכות של NP בתנאי לחץ על הלב יכולים להעיד על מחסור ב-NP.

החוקרים זיהו שלושה מצבים בהם צפוי שיהיה BNP מוגבר (NP מסוג B): (1) אישפוז בשל אי ספיקת לב (2) מבנה או תפקוד לבבי לא נורמלי (3)  המודינמיקה לא תקינה. ברשומה האלקטרונית של ונדרבליט היו 47,970 מבוגרים עם אומדן של ה-BNP. בסה"כ 13,613 מבוגרים קיימו לפחות אחד משלושת התנאים המצויינים. 9,153 אושפזו בשל אי ספיקת לב, ל-7,041 היה מבנה או תפקוד לבבי פגום, ל-363 הייתה אבנורמליות המודינמית. רמות ה-BNP הנמוכות נסכמו ובוצע ריצוף אקסונים של הגן NPPB ב-9 מטופלים.

רמות נמוכות מאוד של BNP (פחות מ-50 pg/ml) נצפו ב-4.9% מהמטופלים שאושפזו בשל אי ספיקת לב, 14.0% מהמטופלים עם מבנה או תפקוד לבבי אבנורמלי ו-16.3% מהמטופלים עם הפרעות המודינמיות. פרופורציה נמוכה (0.1%-1.1%) בכל קבוצה הייתה עם BNP מתחת לסף הגילוי. מסת גוף גבוהה הייתה המנבא הטוב ביותר ל-BNP נמוך מאוד. ריצוף האקוסנים לא הראה קשר לרמות נמוכות של BNP.

החוקרים סיכמו שיש מטופלים מסויימים עם אי ספיקת לב או פגיעה אחרת בתפקוד הלבבי עם רמות נמוכות באופן בלתי צפוי של BNP. יש קורולציה בין השמנת יתר לבין רמות נמוכות של BNP. הממצאים במחקר עשויים לרמז על כך שישנם מטופלים הסובלים ממחסור ב-NP, דבר העלול להעמידם בסכנה לנפח עודף (volume or pressure overload).

אי ספיקת לב

אי ספיקת לב, השמנת יתר, המודינמיקה

Heart failure, BNP, obesity, hemodynamics

Bachmann KN, Gupta DK, Xu M, Brittain E, Farber-Eger E, Arora P, et al. Unexpectedly Low Natriuretic Peptide Levels in Patients With Heart Failure. JACC Hear Fail [Internet]. 2021 Mar;9(3):192–200. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2213177920305850

https://www.jacc.org/doi/full/10.1016/j.jchf.2020.10.008

נושאים קשורים:  השמנת יתר,  אי ספיקת לב,  Natriuretic Peptide
תגובות