דליריום 12.04.2021

דליריום בקרב מבוגרים מאושפזים בעקבות החמרה של אי ספיקת לב

נמצא כי דליריום מגביר תמותה בבית החולים ומעלה את אורך ועלות האישפוז בקרב מטופלים עם החמרה של אי ספיקת לב

דליריום בקרב מבוגרים המאושפזים בעקבות החמרה של אי ספיקת לב קשור עם תמותה מוגבר. אולם, אין מחקרים העוסקים בקשר שבין דליריום עם תוצאים קליניים וכלכליים באוכלוסייה זו (לדוגמה, תמותה, עלות אישפוז, אורך האישפוז).

החוקרים במחקר זה ביצעו מחקר תצפיתי רטרוספקטיבי. הנתונים נלקחו מתוך ה-national inpatient sample בין השנים 2011 עד 2014. נעשתה אנליזה באמצעות רגרסיה לוגיסטית רב משתנים. באמצעות האנליזה העריכו החוקרים את הקשר בין דליריום לבין תמותה בבית החולים. לאחר מכן חושבה עלות תוספתית (incremental cost) של שהות בבית החולים ושהייה מוארכת, זאת בתקנון למשתנים דמוגרפיים וקליניים (באמצעות רגרסיה ליניארית רבת משתנית כללית). כמו כן, הוערכה גם האסוצאיציה של סיבוכים רפואיים עם תוצאים קליניים וכלכליים.

בסה"כ נכללו באנליזה הסופית 568,565 אישפוזים של מטופלים עם אי ספיקת לב בני 65 או יותר בין השנים 2011 ל-2014. שיעור הדיווח על היארעות דליריום היה 4.53%. לאחר תקנון רב משתני, דליריום היה קשור בסיכון גדול פי 2.35 בסיכויים לתמותה בבית החולים (רווח-בר-סמך של 95%, 2.23-2.47), יחס הסיכויים בעבור דליריום היה נמוך מה שהתקבל בעבור ספסיס ובעבור כשל נשימתי, אך דומה לזה שהתקבל בעבור פגיעה כלייתית חדה וגבוה מזה שהתקבל בעבור אירוע לבבי ללא עליות ST. בעבור ספסיס התקבל יחסי סיכויים של 5.36 (רווח-בר-סמך של 95%, 5.02-5.27), בעבור כשל נשימתי 4.53 (רווח-בר-סמך של 95%, 4.38-4.69), בעבור פגיעה כלייתית חדה 2.39 (רווח-בר-סמך של 95%, 2.31-2.48) ובעבור אירוע לבבי ללא עליות ST 1.57 (רווח-בר-סמך של 95%, 1.46-1.68).

דליריום העלה את עלות השהות בבית החולים ב-4,262$ (רווח-בר-סמך של 95%, 4,002-4,521$) ואת אורך השהות ב-1.73 יום (רווח-בר-סמך של 95%, 1.68-1.78). זאת לעומת פגיעה כלייתית חדה (4,771$, רווח-בר-סמך של 95%, 4,644-4,897$) ו-1.82 ימים (רווח-בר-סמך של 95%, 1.79-1.84). אירוע לבבי ללא עליות ST העלה את עלות השהות בבית החולים ב-1,907$ (רווח-בר-סמך של 95%, 1,629-2,185$) ו-0.31 ימים (רווח-בר-סמך של 95%, 0.25-0.37).

לסיכום, דליריום היה באסוציאציה עם תמותה מוגברת בבית החולים, עלות גדולה יותר של האישפוז ואורך אישפוז ארוך יותר. גודל האפקט של דליריום היה דומה לזה של פגיעה כלייתית חדה. נדרשים מאמצים גדולים יותר למניעת דליריום על מנת להקטין את השפעתו המזיקה על תוצאים קליניים וכלכליים במבטופלים מבוגרים המאושפזים בעקבות החמרה של אי ספיקת לב.

מקור: 

Kwak MJ, Avritscher E, Holmes HM, Jantea R, Flores R, Rianon N, et al. Delirium Among Hospitalized Older Adults With Acute Heart Failure Exacerbation. J Card Fail [Internet]. 2021 Apr;27(4):453–9. 

נושאים קשורים:  דליריום,  אי ספיקת לב,  פגיעה כלייתית,  אירוע לבבי,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות